Foto: TAG arkitekter
Vinner av Landskapsarkitekturprisen 2019
31. oktober 2019

Lyreneset friområde vinner NLAs landskapsarkitekturpris 2019! Prosjektet er utarbeidet av TAG i samarbeid med Bergen kommune, og sammen mottok vi prisen under IFLA Common ground  19. september, og prosjektets enkelhet, skjønnhet og evnen til å formidle stedets historie ble trukket frem som hovedbegrunnelse.  

Prisen er en hederspris for landskapsarkitektur som skal bidra til å heve, fornye og utvikle norsk landskapsarkitektur. Prisen skal synliggjøre og fremme faget, og deles ut årlig.

Lyreneset har en spennende historie og fantastisk beliggenhet ut mot innseilingen til Bergen. Området er ei viktig grønn lunge på Laksevåg/Gravdal, både som turområde og badeplass, men ligger også tett opp til Bergen sentrum hvis man kommer sjøveien. I prosjektet har det vært fokus på å bidra til å fremheve stedets historie og kvaliteter samt gjøre det enda mer tilgjengelig og attraktivt enn i dag. Nesets natur- og kulturkvaliteter er foredlet samt tilgjengeliggjort for flere mennesker gjennom informasjon, oppgraderte turveier og tråkk og punktvise opparbeidelser av møte/aktivitetsplasser. Langs vandringen rundt på neset kan man oppleve både spennende kulturhistorie, rester fra tidligere bosetting og hager samt en veksling av opplevelser gjennom åpne og lukkede landskapsrom og sikt ut mot kjente landemerker i bybildet. Forslag og løsninger er forankret inn i 3 stikkord: EVENTYR- RO- UNDRING – faktorer som vi i mindre og mindre grad har i vår stressende hverdag, men som vi tenker er viktige for folks mentale helse sammen med grønne omgivelser.

Å jobbe med stedets ressurser var utgangspunktet for hele prosjektet, og målet var å transportere inn minst mulig, men benytte trevirke, stein og materialer fra tomta til murer, benker, bålplasser og hytter og slik skape lavmælte og stedstilpassede attraksjoner i landskapet. Byggefasen har vært preget av veldig stor grad av tverrfaglighet med trepleier/ anleggsgartner og landskapsarkitekt med løsninger basert  på naturens premisser. Ingen bruk av store maskiner har resultert i kreative og nennsomme  løsninger som spiller  på lag med røtter og naturlige vannveier.

I begrunnelsen til juryen står det:

«Landskapsarkitektur er vesentlig for å skape varige, attraktive and stedstilpassede prosjekter. Årets vinnerprosjekt oppfyller nettopp dette.

Prosjektet både tydeliggjør og opprettholder stedets grønne karakter, landskap og historie på en nyskapende måte ved bruk av enkle og effektive midler. Prosjektet viser hvordan godt samarbeid mellom oppdragsgiver, landskapsarkitekt og anleggsgartner skaper kostnadseffektive og gode løsninger. Bruken av bærekraftige materialer forsterker stedets kvaliteter og viser på en eksepsjonell måte hvordan mindre kan være mer.

Enkelheten viser seg i gjennomtenkt design, enkel materialbruk, god til passing til naturen, i tillegg til lekne og dristige elementer på det historiske stedet. Prosjektet vil glede og inspirere både klienter, planleggere og anleggsgartnere i arbeidet med lignende prosjekter.»

Les mer om prosjektet her

Artikler om prisen: Arkitektnytt, NLA, Bergen kommune