Foto: Marta Kowalewicz
Vårt prosjekt Voksentoppen barnehage er publisert på bimbear.com.
2. februar 2023

Vårt prosjekt Voksentoppen barnehage er publisert på bimbear.com

Prosjektet ble til i godt samarbeid med blant annet oppdragsgiver Norlandia, Krohnark interiørarkitekter med flere. Vår intensjon har vært å skape en god og velfungerende barnehage i skogkanten. Med dette prosjektet har vi forsøkt å viske ut kanten mellom skogen i sør og de harde asfaltflatene i nord, slik at barnehageprosjektet i seg selv utvider og gjenoppretter kvaliteter fra skogen.