Stefan Landøy
sl@tagarkitekter.no
Arkitekt
Master i arkitektur, Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO) 2015, Bachelor i ingeniørfag -Bygg, Høyskolen i Bergen (HIB) 2009
Tre
Helhet i prosjektet
Stefan er en nyutdannet arkitekt. Han har en interesse for konstruksjon og å skape gode løsninger igjennom detaljering. Han mener det er viktig å stedstilpasse arkitekturen og er opptatt av å skape gode planløsninger i miljøvennlige bygninger. Han er også opptatt av gode løsninger rundt transformasjon og bevaring. Han er engasjert og løsnings orientert og liker å følge et prosjekt fra start til slutt. Stefan ble fast ansatt etter endt utdanning i 2015.