Sofia Svanland
ssv@tagarkitekter.no
Landskapsarkitekt
Master i landskapsarkitektur, Sveriges Lantbruksuniversitet SLU - 2017
Vann, tre og cortenstål
En BMX-park i Motala kommune (Sverige)
Inget prosjekt er umuligt
Sofia startet i TAG i september 2018, etter å ha brukt det første året etter at hun var ferdigutdannet, på å utforske verden. – Jeg har blant annet kjørt gjennom New Zealand i bobil og jobbet på vingård, forteller hun entusiastisk. – Mektig natur er noe av det flotteste jeg vet og jeg både jakter og rir på fritiden. Hun mener at det er vesentlig å bruke naturen, og stedet man arbeider med, sin historie som verktøy for designen. Dette har hun tatt med seg i sommerjobben i hjemkommunen Motala i Sverige. – Jeg jobbet med å lage en BMX-park i ett gammelt grustak, og er veldig stolt av hvordan prosjektet, med små midler, fikk nytt liv og aktivitet i en gjengrodd del av kommunen. Sofia har det morsomst på jobb når hun er på workshop med gode kollegaer og finner innovative løsninger på problemene. – Jeg trives på en arbeidsplass der alle kommuniserer åpent med hverandre og både søker og deler kunnskap, slår hun fast.