Siv Storm Thoresen
sst@tagarkitekter.no
HR-leder organisasjon og kommunikasjon
Cand. Mag grad i Norsk, Engelsk, Mediekunnskap og Filmvitenskap fra Høgskolen i Hedmark og Høgskolen på Lillehammer
Folk
Det har jeg aldri gjort før, så det greier jeg helt sikkert
Siv har jobbet innenfor journalistikk og kommunikasjon i mange år, før hun gikk over til å jobbe med HR. – Det var som å komme hjem og det er i HR jeg ser meg selv i fremtiden også, sier Siv som har jobbet i selskaper som Nettbuss, Voice AS, og Umoe Restaurants før hun kom hit til TAG. Siv kommer opprinnelig fra Elverum og flyttet først til Oslo i 2010, så hun er ofte hjemme for å besøke venner, kjente og ikke minst datteren og foreldrene. Fritiden bruker hun gjerne på Iyengar yoga. Hun går på timer så ofte hun får til og underviser også litt på si. – HR handler ikke om å tørke tårer, selv om vi gjør det også. Hovedoppgaven er å legge til rette for et trygt og prestasjonsfremmende arbeidsmiljø, som igjen er det beste grunnlaget for lønnsom drift, sier Siv som begynte i TAG i mai 2018.