Rune Følstad
rf@tagarkitekter.no
Senior landskapsarkitekt
Landskapsarkitekt, cand.agric., Norges Landbrukshøyskole – 1999
Cortenstål og tre
Ranheimsfjæra boligområde inkludert Vikelva friområde, samt Kattem barnehage
Har oversikt, men er samtidig god på detaljer
Rune har bred erfaring med alt fra mulighetsstudier og regulering, til detaljprosjekter og byggesak. Prosjektene spenner fra store landskapsinngrep som massetak og vindmølleparker, til boligprosjekter og næringsparker. Han har solid erfaring innenfor landskapsprosjektering og spisskompetanse på 3D-prosjektering og visualisering. Rune har vært jurymedlem i flere kunstprosjekter i det offentlige rom. Han har også samarbeidet med Vianova, nå Trimble, om videreutvikling av programvare. Rune kom til TAG høsten 2016.