Randi Skov-Petersen
rs@tagarkitekter.no
Senior landskapsarkitekt
Cand. Arch, Arkitektskolen i Århus
Materialer som eldes med patina
Uterom skapt til mennesker
Randi er opprinnelig dansk og er vokst opp med hjemlandets arkitektur og design. Helt fra barnsben av har hun likt design og konstruksjon og mener det kan ha hatt en innvirkning på at hun valgte arkitekturen. Hun begynte i TAG i februar 2019. – Jeg har jobbet med alle typer landskapsarkitektur og i alle prosjektfaser, fra skisse, via forprosjekt, detaljprosjekt og byggeoppfølging, forteller Randi. – I tillegg har jeg en del erfaring fra urban design, som er et interessant område. I TAG skal hun blant annet være med på å skape boligområder, byrom og uteområder og gleder seg til å samarbeide med hyggelige kollegaer. – Jeg mener det som gjør arkitektur god er at den får folk til å stoppe og tenke, og kanskje smile. Den skal jo være laget til mennesker og brukes til å gi gode opplevelser, i tillegg til å være funksjonell og bærekraftig, forteller Randi. Randi flyttet til Norge i 2009 og det var kjærligheten som brakte henne nordover. – Slik det ofte er, regner jeg med, sier hun spøkefullt. – Men nå blir jeg.