Ragnhild Sletten Augustsen
ra@tagarkitekter.no
Senior landskapsarkitekt
Landskapsarkitekt MNLA
Engasjement og omsorg for opplevelsen av byens rom og rytme.
Landskapsarkitekten Ragnhild har vokst opp på en økologisk gård på Helgelandskysten og har derfor et nært forhold til natur og landskap. Hun engasjerer seg for byøkologi og har arbeidet med medvirkning og prosessledelse som verktøy.Hun har arbeidet i ulike skalaer i urban kontekst, og har erfaring fra en bredt spekter innenfor landskapsarkitekturen. Ragnhild har et stort faglig engasjement og har tatt del i den faglige debatten både som grunnlegger og bidragsyter av magasinet KOTE. Hun er opptatt av møtet mellom folk, hverdagsliv og hverdagsreise. Hun arbeider med et bevisst forhold til det private og det offentlige, og ikke minst grenselandet mellom dem. Hun mener at det er viktig å være bevist på boligkvaliteter og bykvaliteter, men kanskje aller viktigst er møtet mellom disse to, nemlig tilretteleggingen for det å bo i by.