Mina Oldervik
mo@tagarkitekter.no
Arkitekt
Mastergrad ved NTNU (2017) Inkludert ett år ved Universidade Autónoma de Lisboa.
Avhenger av sted og prosjekt
Masteroppgåva mi der eg jobba med boliger til personer med demens.
Opptatt av heilheten i prosjektet
Mina var praktikant i TAG fra 2015 til 2016, og etter studiene, som foregikk både Trondheim og Lisboa, så ble hun fast ansatt i TAG i Bergen høsten 2017. – Det som er så fint med å jobbe i TAG er at det er svært lav terskel for å stille spørsmål og lære av hverandre, sier Mina. – Det er et trygt og positivt miljø som jeg tror bidrar til kvalitet i arbeidet vi gjør her. – Jeg har erfart at den arkitekturen som gjør størst inntrykk på meg er arkitektur som varer. Det er ikke nødvendigvis wow-faktoren som gjør prosjektet godt, sier Mina. – Det er gode romlige kvaliteter som står seg over tid, legger hun til. Hun har jobbet med boligprosjekter i mange ulike skalaer og vært innom flere ulike prosjektfaser i TAG og har det morsomst på jobb når hun kan jobbe med kollegaer for å finne gode løsninger. På fritiden liker Mina å gå på konserter og være ute med venner, men også være aktiv ute. – Jeg elsker å være utendørs og liker å gå turer i byfjella her i Bergen, sier hun entusiastisk.