Mette Omre
meo@tagarkitekter.no
Seniorarkitekt
Sivilarkitekt, Arkitekthøgskolen i Oslo - 1996
Byvev
Fokus på folk
Mette var sentral i etableringen av trondheimsavdelingen. Hun har lang og variert erfaring fra Oslo og Trondheim, og har jobbet med mange ulike prosjekter i spennet mellom byutvikling og inventar. Mette er opptatt av materialkvalitet og vakre detaljer, men hun legger også vekt på at arkitektur må sees på som en del av en større sammenheng. Mette er oppdragsansvarlig for trondheimsavdelingen og fagansvarlig for områdesatsingen i TAG.