Merete Gunnes
mg@tagarkitekter.no
Avdelingsleder Bergen/ Senior landskapsarkitekt
Landskapsarkitekt, Norges landbrukshøgskole (NLH) 1997
Trær
Møllendal allmenning
Blå-grønne strukturer
Merete etablerte TAG Landskap i 2012, og er fra høsten 2021 avdelingsleder for TAG Bergen. Merete ønsker å skape gode bomiljø og byrom for menneskene som ferdes der, og er spesielt opptatt av å skape grønne, frodige anlegg som muliggjør og inspirerer til fysisk aktivitet og sosial kontakt. Merete setter brukeren i fokus, og baserer prosjekteringen på naturgitte forhold som terreng, vegetasjon, vassdrag og lokalt klima. Sitter også i juryen for Landskapsarkitekturprisen 2015.