Maria Årthun
ma@tagarkitekter.no
Arkitekt
Master i Arkitektur, Arkitektur- og Designhøyskolen i Oslo
Tre
Økernveien, Oslo
God arkitektur oppstår i møtet mellom ulike mennesker.
Maria sitt hjerte banker ikke bare for arkitektur, men også for arbeid med utsatte grupper i samfunnet, der hun har høstet nyttig erfaring. – Dette har gitt meg kompetanse innenfor brukermedvirkning, et felt de færreste arkitekter har erfaring innenfor, forteller hun. – Det er ofte krav til brukermedvirkning i reguleringsplaner og da kan jeg bidra med mye. Hun jobber mest med tidligfase, konsept og overordnede begrep, og med brukermedvirkning i TAG, og har tre års fartstid som praktikant i selskapet, før hun ble fast ansatt i januar 2019. – I TAG feirer vi alt som kan feires, med alt fra å gi en high-five til å sprette champagnen. Det er utrolig moro og løfter jobbdagen, slår Maria fast. – Jeg mener at god arkitektur oppstår i møtet mellom ulike mennesker og at det viktigste med god arkitektur er at det gir ringvirkninger. Med dette mener jeg bærekraftige ringvirkninger, enten miljømessige, sosiale eller innovative.