Linn Riise Handal
lh@tagarkitekter.no
Senior Landskapsarkitekt
Master i landskapsarkitektur MNAL, AHO - 2013
Vegetasjon
Minimalistisk tilnærming til landskapsarkitektur
Linn har en særlig interesse for prosjekter som berører by- og tettstedsproblematikk, og liker å arbeide med konseptutvikling og design av byrom. Linn er opptatt av hvordan landskapsarkitektur kan ha en økologisk betydning, og samtidig skape gode og meningsfulle rom for mennesker. Hun begynte i TAG høsten 2013.