Lars Røstad
lar@tagarkitekter.no
Landskapsarkitekt
Master i landskapsarkitektur, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) – 2017
Granitt
Tverrfaglig mulighetsstudie for utvikling av sentrumsnær tomt i Asker med fokus på kompakthet, livability, gode forbindelser og uterom
Tydelige, overordnede grep som leder til gode uterom for mennesker
Lars har en allsidig praktisk bakgrunn fra både grøntanlegg og bygg og kompetanse om bebyggelse og landskap, arkitektur og byform i byutvikling samt planlegging og utforming av gater og byrom. Lars har tro på at et godt arbeidsmiljø og tverrfaglige diskusjoner gir de beste resultatene. Han startet i TAG sommeren 2017 og jobber med konkurranser, mulighetsstudier, overordnede planer og detaljplaner.