Kristin Ås
ka@tagarkitekter.no
Senior landskapsarkitekt
Master i Landskapsarkitektur, NMBU – 2011
Trær og tre
Kristin har en allsidig bakgrunn som landskapsarkitekt. Hun startet karrieren i det offentlige, og har deretter jobbet for flere private rådgivende ingeniørfirmaer, før hun kom til TAG sommeren 2017. Kristin har bred erfaring innenfor landskapsfaget. Hun har jobbet med alt fra konsekvensutredninger om store terrenginngrep som vind- og vannkraftprosjekter til regulering av boligområder og detaljprosjektering av gang- og sykkelveier. Kristin brenner for miljøspørsmål. Hun er opptatt av naturlige prosesser og å legge til rette for biologisk mangfold – i tillegg til at hun vil at folk skal føle en tilhørighet til uterommene hun skaper.