Knut Havnen Johansen
khj@tagarkitekter.no
Seniorarkitekt
Master i arkitektur, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) – 2016
Tre og betong
Johannes Bruns gate 12
Knut er nyutdannet sivilarkitekt. Han er interessert i biologi og opptatt av miljø, og glad for å få jobbe innen et fagfelt der han kan tilrettelegge for og inspirere folk til å handle mer miljøbevisst. Han er utforskende og kunnskapssøkende og ser på nye utfordringer som muligheter til utvikling. Han er opptatt av å lære noe nytt hver dag. Knut startet i TAG i februar 2016.