Kitty Colbjørnsen Aarseth
kca@parallelo.io / kca@tagarkitekter.no
CEO Parallelo / Seniorarkitekt (permisjon)
Master i arkitektur MNAL, BAS - 2013
Tegl
Kysteskadren, SJKE Haakonsvern 2004
Materialkvalitet og samhandling
Kitty deltar i ulike prosjektfaser, og har særlig erfaring med arbeidstegninger og overordnet BIM-koordinering. Hun har bakgrunn som teknisk tegner og BIM-koordinator og har i TAG ansvar for vår faggruppe innenfor BIM. Kitty liker å arbeide med komplekse bygg, og setter store krav til tverrfaglig samarbeid. Hun kjenner byggfaget godt fra håndverkerlinjen på yrkesskolen, og har god kunnskap om materialer og praktiske detaljer. Kitty kom til TAG i 2013.