Kirsti Hansen
kh@tagarkitekter.no
Seniorarkitekt
Sivilarkitekt, Norges teknisk- naturvitenskapelige universitet (NTNU) – 1997
Naturstein og tre
Flerbrukshuset i Vardø
Kirsti har bred erfaring med alle faser av et prosjekt, fra regulering og byutvikling til skisse- og detaljprosjekt og oppfølging på byggeplass. Hun har jobbet med offentlige bygg som flerbrukshus, skole og sykehjem, boligprosjekter og med reguleringsplaner av ulik skala. Kirsti er opptatt av byutvikling og hvordan bygg samspiller med omgivelsene. Hun har jobbet på flere ulike arkitektkontorer og som kommunal arealplanlegger/ saksbehandler, før hun kom til TAG i 2014. Hos TAG har hun bl.a. ansvar for faggruppe regulering.