Jorun Espetvedt
je@tagarkitekter.no
Senior landskapsarkitekt
Landskapsarkitekt, can.agric., Norges Landsbukshøyskole 2002. Arealplanlegger, can. Agric. Norges Landsbukshøyskole 1999.
Treverk og vegetasjon
Lekelandskap i Verdensparken på Furuset og Greverud stasjon
Skape en unik kvalitet i hvert prosjekt for å gi særpreg.
Et overordnet ønske i er at stedet som opparbeides skal gi noe mer til omgivelsene enn i dag. Målet er å skape gode møteplasser for bruk og opphold ved utforming av byrom, park- og lekeområder eller stasjonsområder. Stedene skal ha sitt særpreg, være funksjonelt utformet og gi ulike opplevelser. Fokus i prosjektene er å benytte bærekraftige løsninger, beplanting med variert utrykk gjennom årets gang, mest mulig lokal overvanns håndtering samt sørge for at nye steder har universell utforming.