Jorge Orlando Tapia Gonzalez
jg@tagarkitekter.no
Seniorarkitekt
Arkitekt Cand. Aarch. Master fra Aarhus Arkitektskolen
Tre og anodiserte aluminium
Mennesker og verden er i konstant forandring, arkitektur burde ikke desto mindre følge med, men også være en aktiv aktør (eller sette sitt eget preg) i denne utviklingen.
Jorge studerte i Aarhus i Danmark med flere utenlandske utvekslingsopphold underveis. Etter fullført grad og første jobb i København dro han til Japan for å arbeide. Han har jobbet med mange forskjellige prosjekter, fra boliger til helsebygg, og har vært involvert i både skisserings- og prosjekteringsfaser. - Jeg har svært allsidig kompetanse på grunn av det, forklarer han. Jorge beskriver seg selv som en som kanskje har litt mer krutt enn den gjennomsnittlige skandinav. - Jeg har hatt barndommen i Chile, men en oppvekst i Danmark og er nok litt mer utadvendt og sosialt frempå personlighetsmessig, ler Jorge, som startet i TAG i august 2021. Samarbeid er det vesentligste for å kunne gjøre en god jobb, mener han. - Et team som ikke trives sammen kan ikke få til et vellykket prosjekt, sier han. - God kommunikasjon, systematikk og struktur må til. - Jeg tror ikke god arkitektur kan skapes av ett enkelt element, men derimot at det er en blanding av godt tverrfaglig samarbeide, hvor brukernes behov alltid er høyt prioritert sammen med det ønskede arkitektoniske uttrykk og design, sier Jorge og legger til han er opptatt av at prosjektene han jobber med skal gi noe tilbake til samfunnet.