John Håvar Sætre
jhs@tagarkitekter.no
Seniorarkitekt
Sivilarkitekt, Norges tekniske høyskole (NTH), Trondheim 1995
Tegl
Malerhaugveien 34, Oslo
Less is more, more or less
John Håvar har variert erfaring med alt fra regulering til gjennomføring av bolig-, hotell-, flerbrukshall – og kontorprosjekter, med særlig interesse for å skape gode boligområder. John Håvar er samvittighetsfull og strukturert, med sans for rendyrket og enkel arkitektur. John Håvar har arbeidet ved Hille Melbye Arkitekter, Spor Arkitekter og Arkitektkontoret Erling Haugen AS, før han kom til TAG i 2014.