Jesper Jorde
jesper@tagarkitekter.no
Seniorarkitekt
Sivilarkitekt, NTNU - 1993
Tre
«1912»/ Damsgårdsundet F8
Energi og miljø
Jesper startet opp TAG arkitekter Bergen i 2011, og har ledet Bergenskontoret i ti år, samtidig som han har vært ansvarlig for vårt prosjektlederutviklingsprogram. Gjennom hele yrkeslivet har han vært opptatt av boligbygging generelt, og rasjonell boligbygging spesielt. Han er sterkt engasjert i energi og miljø, og har tatt etterutdanning innen passivhus. Jesper elsker å arbeide med tre, og har jobbet mye med aldring av ubehandlete trefasader gjennom ulike prosjekter.