Ingrid Austbø
ia@tagarkitekter.no
Landskapsarkitekt
Master i arkitektur, NTNU – 2014
Tre og trær
Små rom i store rom
Ingrid har bakgrunn fra Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune, der hun jobbet med alt fra overordnet sykkelplanlegging til konkrete infrastrukturprosjekter. For Ingrid er det viktig at utformingen av byen skaper gode rom for bevegelse og opphold og stimulerer til møter mellom folk. Hun har det morsomst på jobb når hun får brukt kreativiteten sin, og liker derfor konseptfasen ekstra godt. Ingrid startet i TAG sommeren 2017.