Hanne Naustvik Sundalskleiv
hns@tagarkitekter.no
Senior landskapsarkitekt
Master in Arts of Architecture, Arkitektskolen Aarhus
Vann
Sanselig og opplevelsesrik landskapsarkitektur
Hanne har erfaring fra konkurranser, mulighetsstudier og parallelloppdrag innenfor landskap, arkitektur og kunst. Dette medbringer en god kompetanse innenfor konseptutvikling, formgivning og analytiske evner. Hun arbeider med varierte skalaer, fra byutviklingsprosjekter, boligområder, byrom og installasjoner. Hanne er opptatt av å etablere estetiske, sanselige og opplevelsesrike landskapsrom, som baserer seg på kontekstens kvaliteter.