Hanna Haukøya Storemyr
hhs@tagarkitekter.no
Senior landskapsarkitekt
Mastergrad i landskapsarkitektur, MNLA, NMBU 2013
Sosial og aktiv landskapsarkitektur
Hanna har erfaring fra både offentlig og privat sektor, gjennom konkurranser, mulighetsstudier og prosjektering av offentlige byrom. Felles for tidligere gjennomførte prosjekter er fokuset på det sosiale as­pektet, for å skape sanselige og levende byrom som inviterer til bruk. Hanna jobber med stedets potensiale for samspill mellom mennesker, by og natur.