Håkon Berger
hb@tagarkitekter.no
Seniorarkitekt/ Ansvarlig for innsalg
NTNU 2008
Ull
Tiedemann felt C, Ensjø i Oslo
Funksjonelt. Fantastisk. Fett!
Håkon har lang erfaring med prosjektering av ulike bygningstyper. Han deltar i alle faser, fra regulering og skisser, og frem til ferdig bygg. Som prosjektleder har Håkon ansvar for prosjektoppfølgingen internt og overfor byggherre, entreprenør og andre samarbeidspartnere. Hans styrke er evnen til å finne raske og gode løsninger på komplekse og skiftende problemstillinger. Håkon kom til TAG i 2011.