Guro Nå
gn@tagarkitekter.no
Landskapsarkitekt
Master i Arkitektur, Bergen Arkitekthøgskole – 2016
Trær, tre og alt som eldes med verdighet
Diplomoppgaven der jeg så på asylmottak som en integrert del av et offentlig område og som møteplass i byen.
Små situasjonsmodeller og håndskisser.
Guro har en bred faglig bakgrunn, som spenner fra kunstfag til naturvitenskap. Hun er spesielt interessert i overgangen mellom bygg og landskap, og er opptatt av å lage en god ramme for tilfeldige møter i hverdagen. Hun ønsker å ta hensyn til landskapet hun bygger i, og gi beboerne rom for å utforske og bruke områdene på ulike måter. Guro jobbet i TAG ved siden av studiene og begynte i fast jobb høsten 2016.