Eva Nordgård
en@tagarkitekter.no
Seniorarkitekt / Miljøansvarlig
Sivilarkitekt, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), Trondheim – 2005
Gull og gråstein
Oksenøya byggetrinn 4, 5 og 6.
Sted, funksjon og bærekraft
Eva har variert og bred erfaring i alt fra konseptutvikling, via skisseprosjekt og detaljprosjekt til byggeplass og prosjektoppfølging. I tillegg til boliger, har hun jobbet med både kontor-/næringsbygg, kulturbygg og hotell. I TAG har hun ansvar for vår faggruppe innenfor Miljø og Bærekraft. Eva er særlig opptatt av den estetiske og menneskelige siden av et bygg. Hun har jobbet i flere andre arkitektkontorer før hun kom til TAG i 2011. Sertifisert BREEAM-NOR AP.