Eva Istad Lem
eil@tagarkitekter.no
Seniorarkitekt
Sivilarkitekt fra Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)
Eva mener at alle prosjekter fortjener å tolkes forskjellig utfra sine ulike forutsetninger. Derfor har hun ikke ett og favorittmateriale. Et stedegent materiale, eller et materiale som bidrar til styrket stedsidentitet og samtidig er bærekraftig, er naturligvis det beste.
Stedsidentitet og stolthet i et hvert prosjekt/ Løsningsfokus, god stemning og tillit i teamarbeid.
Eva er en engasjert og allsidig arkitekt som ser etter muligheter til å få mer ut av en problemstilling enn det som lå i utgangsbestillingen. Videre er hun idérik og har det aller best når hun får jobbe med stedsutvikling, gjerne i tidligfaseprosjekter som gjennomgår regulering og til slutt bygging. Hun er opptatt av å lære seg det nødvendige håndverket godt, slik at hun kan bruke minst mulig tid på produksjon og mest mulig på å skape gode steder og god arkitektur. – Jeg ønsker å skape gode steder for folk som bor eller jobber i et område, men samtidig også for den forbipasserende eller midlertidige gjesten, sier Eva. - Mitt mål som arkitekt er å overraske positivt, for eksempel ved å vri en negativ stedskvalitet til noe positivt. Selv om hun har studert i Trondheim, har Eva brukt alle muligheter til å utveksling underveis. Hun har vært gjestestudent ved University of British Columbia School of Architecture i Vancouver, og brukt somre på seiltur i den finske skjærgården på sommerskole, eller hatt sommerjobb på et byplankontor i Bosnia. Eva trives godt på jobb i godt teamarbeid, både internt, med oppdragsgiver og andre eksterne samarbeidspartnere. Dette gjelder spesielt hvis prosjektet hun jobber med gir mening og stolthet, både for kommende brukere/beboere, oppdragsgiver, alle prosjekterende og utførende i tillegg til arkitektene. – Noe av det beste jeg har opplevd i løpet av min tid i TAG Arkitekter, er at beboere i et prosjekt jeg har vært med å tegne, har ringt meg for å spørre om noe og samtidig tydelig uttrykt at de er glade i bomiljøet sitt. Et godt bomiljø har stor verdi for beboerne og den forbipasserende, forklarer Eva. Hos TAG jobber Eva med alle faser av et prosjekt, fra kapasitets- og mulighetsstudier, illustrasjonsprosjekt til regulering, skisse-, for- og detaljprosjekt. Hun har jobbet mest store boligprosjekter som Hagekvartalet og Utsiktskvartalet i Tiedemannsbyen, men også mindre prosjekter som barnehagen på Voksentoppen, og større prosjekter som illustrasjonsprosjekt/ detaljregulering på Slemmestad. Hun gleder seg også til å komme ordentlig i gang med sin nye rolle i driftsgruppa til TAG, der hun håper å kunne bidra til å styrke fagfelt Bolig i TAG. - Det er så mange dyktige folk i TAG, så jeg er sikker på at vi skal strekke fagfeltet enda lenger, sammen, smiler hun. Eva startet opprinnelig i TAG i november i 2009, men hadde et lite opphold på et annet kontor mellom 2020-2022. Vi fikk heldigvis gleden av å få henne tilbake i mars 2022.