Eric Guneriussen
eg@tagarkitekter.no
Teknisk tegner
MI Grafisk deisign & Revit avansert nivå
Tegl
Tiedemannsbyen
Perfekte 3D modeller
Eric jobber i alle faser med prosjekter og er ekstremt dedikert til å få våre 3D modeller helt perfekte, slik at alle på kontoret kan jobbe mest mulig effektivt. Eric jobber med prosjektering og deltar også som fag-ekspert i vår faggruppe for BIM. Han er med å utvikler vårt Revit-bibliotek, samt rådgir, strukturerer modeller og arbeidsflyt.