Audun Bård Bødtker
ab@tagarkitekter.no
Seniorarkitekt
Norges tekniske høyskole (NTH), Trondheim – 1996
Løvtrær
Tastarustå, i Stavanger
Audun har lang og variert erfaring med alt fra interiørarbeid til større boligprosjekter, med særlig interesse for offentlig saksbehandling og planarbeid. Han har jobbet med både boliger, nærings- og industribygg og offentlige bygninger. Audun er ærlig og ydmyk overfor sitt fag, og alltid opptatt av å utvikle seg og lære nye ting. Audun har arbeidet i flere andre arkitektkontorer, før han kom til TAG i 2010. Audun er med i faggrupper for Regulering og Byggesak hos TAG.