Anne Norveel Semb
ans@tagarkitekter.no
Landskapsarkitekt
Master i landskapsarkitektur, NMBU i Ås
Naturstein, Eik
Funksjonelle uterom, med elementer som gir følelsen av mindre, lune rom.
Anne har en forkjærlighet for kystlandskap, varme svaberg og saltvann. Dette har nok mye å gjøre med hennes bakgrunn fra Tønsberg. Anne begynte i TAG 1. juni 2018 og jobber med å planlegge uterom. Det innebærer å tilrettelegge for «livet mellom husene» med prosjektering av alt fra planteplaner og lekeplasser til avrenning av overvann og kotering. –Det viktigste med god arkitektur er at stedet blir brukt. At mennesker ønsker å oppholde seg der, sier landskapsarkitekten, som selv ofte oppholder seg på turer i marka med hunden sin, Sia. Den morsomste jobbdagen består av å dypdykke ned i et prosjekt som hun engasjerer seg for, gjerne en workshop, og gjerne en runde med shuffleboard i lunsjen!