Anne Halvorsen
ah@tagarkitekter.no
Rådgiver byggesak
Cand. polit med hovedfag i sosiologi
Folk, plan-og bygningsloven, tre og tegl.
Prosjekter som gir noe tilbake til felleskapet
Anne er ikke arkitekt, men jobber som rådgiver i byggesaker, har utdanning i sosiologi og psykologi, og begynte i TAG i april 2020. - Jeg har en litt annen utdanning og bakgrunn enn de andre på kontoret ja, sier Anne med et smil. – Men det er en av tingene jeg syntes var spennende med TAG, teamtankegangen og det tverrfaglige fokuset. Hun er født og oppvokst i Oslo, bor på Torshov nå, og sier hun er oppriktig glad i byen – Jeg trives så godt i bydelen jeg bor, slår hun fast. - For jeg syns den innfrir mye av det jeg tenker er et godt bo- og bymiljø. Anne mener god arkitektur legger gode rammer for livene våre og legger til rette for samhandling og fellesskap. - God arkitektur skal ikke bare være til pynt, forklarer hun. - Den skal svare på noen behov og gjerne på en måte vi kan bli litt overrasket over.