Ann-Helen Nessen
an@tagarkitekter.no
Arealplanlegger
Master i region og regionalisering fra UiB
Plan- og bygningsloven
Erleveien
Alt kan løses
Ann-Helen startet i TAG i juli 2018 og er ikke som andre TAG’ere – hun er nemlig ikke arkitekt, men samfunnsviter. Hun bruker den helt unike bakgrunnen sin, en blanding av sosialantropologi og samfunnsgeografi, i jobben som arealplanlegger. – Jeg har over syv års erfaring med reguleringsplaner og områdeplaner av ulik størrelse. Mastergraden min handlet om narrativ og forholdet til sted. Det var en studie av lokale stedsnarrativ og hvordan møtet mellom lokalbefolkning og hytteturistene ble forklart gjennom lokalbefolkningens historier om seg selv og forholdet til sitt sted, forklarer hun. Stillingen gjør at hun får følge prosjektene fra idé til godkjent reguleringsplan, og det å forstå kundens behov og samtidig skape et godt grunnlag for samarbeid med kommunen er viktig. – Jeg er opptatt av å finne gode løsninger som er bra for alle parter, sier Ann-Helen og legger til at det morsomste er å få være med på den kreative prosessen som oppstår i møtet mellom tiltakshaverne, arkitekt, plankonsulent og fagetatene i de ulike kommunene. – Det forhandlingsrommet som eksisterer i disse møtene mellom aktører med ulike utgangspunkt og løsningene som skapes gjennom dialog og samarbeid er veldig interessant. På privaten er hun engasjert i nærmiljøet og røper at hun har en stor svakhet; – Jeg elsker å hogge ved!