Allen Nuri
allen.nuri@tagarkitekter.no
Seniorarkitekt
Architectural engineering 2011 Ittihad university-IPU – faculty of architecture, Aleppo, Syria
Det kommer an på stedet
Oreikat villa, Dubai, UA
Språk er uttalt kultur, men arkitektur er modellert kultur.
Allen tok arkitektutdanning i Aleppo i Syria og har erfaring fra ulike land og kulturer, noe han tror er en styrke. -Etter fem års utdanning var jeg ferdig utdannet arkitekt i 2011 og siden da har jeg arbeidet både i Aleppo, i Dubai og i Norge, sier han. De ulike stedene har ulike utfordringer og ulike elementer som inspirerer ham. Han begynte i TAG arkitekter 1. juni 2018 og trives aller best med å arbeide med boliger. – Jeg syns det er ekstra interessant å jobbe med boligprosjekter, forklarer Allen. – Når jeg tegner en bolig så forestiller jeg meg at jeg går gjennom huset, fra rom til rom. Jeg ser det for meg samtidig som jeg skisser. Han syns det aller morsomste er å få arbeide med ett prosjekt fra begynnelse til slutt. – Det viktigste med god arkitektur er å klare å ta vare på miljøet og respektere stedet der vi bygger. Det kan arkitektene bidra til, og særlig i samarbeid med landskapsarkitekter, som vi gjør i TAG. med