Aleksandra Fredrikke Widuto
afw@tagarkitekter.no
Senior Reguleringsarkitekt
Sivilingeniør, University of Warmia and Mazury, 2002
Tre og betong
Tiedemannbyen på Ensjø
If we eliminate all unnecessary sensation from our lives, we can coexist with nature and then appreciate our naked essence.
Aleksandra kom til TAG i 2013. Hun jobber med detaljregulering, arealplanlegging og områdeutvikling. Hun har god kjennskap til offentlige prosesser, offentlig saksbehandling og prosjekteringsledelse. Hun brenner for bærekraftig stedsutvikling og grønn mobilitet. Aleksandra er interessert i enkel og renlinjet arkitektur, gjerne plassert i et flott landskap. Le Corbusier er hennes største forbilde og inspirasjon. Når hun ikke er opptatt av å skape arkitektur, så prioriterer hun å være ute i naturen eller på fjellet. Hun er lidenskapelig fjellklatrer, og praktiserer Ashtanga yoga og zen for å finne roen og finne det gode i alle mennesker og situasjoner.