Illustrasjoner: EVE Images
TAG tegner OBOS første miljøsertifiserte prosjekt
20. mars 2019

Alle nye OBOS-boligprosjekter skal miljøsertifiseres etter Europas fremste sertifisering for boliger, BREEAM-NOR - og TAG er først ute med Oksenøya på Fornebu i Bærum.

BREEAM-sertifisering er enkelt fortalt en rekke krav som må oppfylles for å kunne kalle et bygg miljøvennlig. Det dreier seg om både måten bygget blir satt opp på, hvor mye avfall byggeplassen produserer og valg av materialer, samt ting som inneklima i det ferdige bygget og hvordan nærområdet fungerer. Det er med andre ord en oppgave som krever mye kunnskaper. TAG har allerede arbeidet etter BREEAM-standarden og kan hjelpe OBOS med å få på plass sitt første sertifiserte prosjekt på en god måte.
Hos TAG har vi per i dag fire sertifiserte AP’er og flere pågående BREEAM-prosjekt, og selskapet ser på BREEAM-NOR som et godt verktøy og et hjelpemiddel til å oppmuntre oppdragsgiverne våre til å bygge miljøvennlig.

Oksenøya på Fornebu består av tilsammen 340 leiligheter fordelt på flere byggetrinn. Stedet ligger på vestsiden av Fornebuhalvøya, mot fjorden og det er tatt utgangspunkt i det eksisterende landskapet under utformingen av prosjektet. Det første feltet, B1 er snart innflyttingsklar, B2 er under oppføring, mens felt B3, som er det BREEAM-prosjektet, er i detaljfasen.

OBOS skriver på sine nettsider at de vil være med på å redusere klimagassutslipp og energiforbruk fra byggenæringen og at det er derfor de vil innføre BREEAM-sertifisering.

– Å bygge robuste, bærekraftige bygg er viktig for OBOS. Alle våre byggeprosjekter har en miljøstrategi, men nå går vi ett steg lenger og innfører en sertifiseringsordning. På den måten kan boligkjøperne være trygge på at de får en klimavennlig bolig når de kjøper bolig fra OBOS, sier miljødirektør i OBOS, Birgitte Molstad til obos.no.

Du kan lese mer om OBOS miløljøsertifisering her:

Alle nye boliger skal miljøsertifiseres