TAG trenger flere folk
8. juni 2021

Oppdragsmengden øker og TAG i Oslo trenger seniorarkitekter, arealplanleggere, landskapsarkitekter og byggesaksrådgiver

Vi er et arkitektkontor som har spesialisert oss på store boligprosjekter. TAG arkitekter har avdelinger i Oslo, Trondheim og Bergen. Vi er til sammen over 100 dedikerte og engasjerte arkitekter, landskapsarkitekter og tekniske tegnere, bygningsingeniør, og bygningsfysikker som brenner for å skape bærekraftige bomiljø og rom for livet.

Vi søker derfor:

 • Senior Arkitekt / Prosjektleder
  • minst 8-10 års arbeidserfaring
  • prosjektledererfaring (økonomistyring og teamledelse) er en fordel, men ingen krav
  • kompetanse i prosjektering i mange ulike faser, herunder detaljprosjektering
  • erfaring med Revit er en fordel
  • god skriftlig og muntlig fremstillingsevne i norsk
  • erfaring med byggesøknad er en fordel

 

 • Senior arkitekte med tidligfase/volumstudie erfaring og plankompetanse/Arealplanlegger
  • Sivilarkitektutdanning og erfaring i feltet mellom byutvikling og byggprosjektering
  • Minimum 8-10 års relevant erfaring innenfor regulering
  • God kjennskap til planprosesser og erfaring med å arbeide selvstendig med utarbeidelse av reguleringsplaner
  • Interesse for stedsutvikling, skape gode bomiljøer, og evne til å se helheten i prosjektutviklingen
  • God datakompetanse: Autocad/ Civil 3D, Focus Arealplan, og andre digitale  illustrasjonsverktøy (Indesign, Illustrator)
  • Meget god skriftlig fremstillingsevne i norsk er et krav

 

 • Landskapsarkitekt
  • Masterutdanning fra universitet/ høyskole
  • Relevant erfaring fra landskapsprosjektering
  • Kjennskap til gjeldende regler og forskrifter
  • God datakompetanse; fortrinnsvis Revit, men også Autocad/ Civil 3D, Focus Arealplan og andre illustrasjonsverktøy
  • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne i norsk er en fordel

 

 • Byggesaksrådgiver
  • Du snakker og skriver flytende norsk
  • Du har innehatt rollen som ansvarlig søker i minimum 5 år, og kan jobbe selvstendig innenfor denne rollen med større prosjekter og problemstillinger
  • Du har god kunnskap om plan og bygningsloven, byggesaksforskriften (SAK10) og byggeteknisk forskrift (TEK17)
  • Du har erfaring med bruk av digitale søknadsløsninger er en fordel

 

Som person bør du være

 • strukturert og selvstendig
 • faglig engasjert
 • tillitsskapende både internt og mot kunden
 • god til å kommunisere og motivere
 • dyktig lagspiller

 

Arbeidsoppgaver

Ansvar og oppgaver vil avhenge av erfaring. Aktuelle oppgaver er:

 • arkitekturprosjektering fra skisse til detalj- og utførelsesnivå
 • utarbeidelse av reguleringsplaner
 • mulighetsstudier og konseptutvikling
 • tidligfase/ konkurranser
 • prosjektledelse / oppdragsansvar for de som ønsker det

 

Vi tilbyr

 • utfordrende og varierte arbeidsoppgaver i tverrfaglige prosjekter
 • faglig sterkt miljø og hyggelige kollegaer
 • gode muligheter for faglig og personlig utvikling
 • tariffavtale mellom AFAG og arkitektbedriftene for alle ansatte
 • konkurransedyktig lønn, god pensjonsordning (7%) og gruppelivsforsikring
 • god kompensasjonspakke (telefon, lunsj, trening etc.).
 • årlige studieturer, faglige samlinger og sosiale aktiviteter
 • fleksibel arbeidstid

Er det deg vi er på jakt etter?

Vennligst merk søknaden med den stillingen du søker på

Søknad med CV, portfolio og referanser sendes til hr@tagarkitekter.no

Kontaktpersoner:

Morten Longum, Tlf: 982 10 752 / ml@tagarkitekter.no

Luca Ganguzza, Tlf: 46572462 / lg@tagarkitekter.no