Ove Kvalsvik presenterer boligdelekonseptet til TAG og Fueled på DOGA
TAG og Fueled får DIP-midler
20. oktober 2020

TAG og Fueled fikk DIP-midler fra DOGA for boligdelekonseptet Co-Owned

I et hett boligmarked er det vanskelig for unge og single mennesker å etablere seg. Særlig gjelder dette i sentrale og urbane områder av landet, der det er mange om beinet.

TAG Arkitekter tar nå tak i denne problemstillingen. De ønsker i samarbeid med Fueled å se nærmere på såkalte delte boligkonsepter. Hypotesen er at dersom beboere deler på areal, funksjoner og eiendeler, blir den økonomiske byrden mindre. DIP-prosjektet skal gi svar på hvordan en kan tilrettelegge for høy bokvalitet og brukertilfredshet gjennom et slikt deleboligkonsept.

Juryen er samstemt i at prosjektet svarer på en viktig samfunnsutfordring, og at potensialet er der for at TAG Arkitekter og Fueled skal kunne utvikle spennende konsepter på boligmarkedet. Nå mottar prosjektet 325 000 kroner i DIP-tilskudd.

Pågående pilotprosjekter der Co-Own bokollektiv tenkes integrert i leilighetsprosjekter er flere, herunder et stort prosjekt i Bergen, flere prosjekter i Oslo samt to sentrumsnære prosjekter i henholdsvis Hamar og Sandefjord. Disse utviklingsprosjektene er i regi av ulike byggherrer som ønsker Co-Own velkommen.