vycom.no
Villa Amtmann

Der nytt og gammelt møtes

Kalfarveien har en fantastisk beliggenhet i et av de mest populære områdene i byen i nærhet av sentrum og med tilgang til store grøntarealer og rekreasjonsmuligheter.

Prosjektet ligger i et viktig kulturminnemiljø der det er avgjørende at nye bygningsvolumer og byrom bidrar til å bygge identitet og har gode bybygg i lang fremtid. Prosjektet består av to bygninger. Gamle Betanien er et historisk bygg som skal rehabiliteres og som skal gi identitet til hele prosjektet. Nytt bygg er inntrukket og skal fremstå som tre separate hus.

Les mer

Bymiljøer med egen art

Denne delen av byen har et tydelig inntrykk av lokal identitet med mye historie som kan bygges videre på. Kalfaret er et rolig område med sjarmerende hus i svarte og hvite farger med innslag av rødt, brunt og gult. Husene i området, lik som vegetasjonen i omgivelsene, endrer seg gjennom årstidene. Slik som trærne endrer farger, er husene enten dominerende om vinteren, mindre synlige om høsten eller omgis av vegetasjonen og landskapet om sommeren.

For at nybygget skal tilpasse seg stedet på en god måte, skal fargene på fasadene være i samsvar med det eksisterende. Dette i kombinasjon med tidløse materialer som hører til stedet og gir inntrykk av høy kvalitet. Gjennom bevisste valg av fasader og materialer blir områdets identitet bevart, samtidig som den nye bebyggelsen med sin utforming og beplantning vil gi nytt liv til Kalfaret.

Tett kontakt mellom nybygg og de grønne takhagene

De to takhagene på nybygget blir til grønne rom for felleskap og aktivitet. Her finnes plass for lek, middager under grønt tak i pergola og biologisk mangfold. På det øverste felles uteoppholdsarealet finnes også private takhager som har vegger av glass med innspill av beplantning for å skape et luftig avskjermet rom. Samlet areal for beplanting på både øvre og nedre takhage utgjør omtrent 50-60 % av det totale arealet for de to takhagene.

Grønne aktive fasader

En stor del av fasaden på nybyggets nedre del prydes av grønne slynge- og hengeplanter. Dette bidrar også til et grønt gårdsrom mellom Gamle Betanien og nybygget. Den grønne fasaden, sammen med mindre lekeutstyr for barn og unge voksne, gjør at nybygget får et innbydende inntrykk og gir en hyggelig velkomst ved hovedinngangen.

 

Korte fakta

Prosjekt: Villa Amtmann
Kontor: Bergen
Sted: Bergen
Bruksareal: 52 leiligheter, 10000m2
Tiltakshaver: Barlindhaug Eiendom AS
Tjenester: TAG Arkitekter, TAG Landskap
Status: Forprosjekt
TAGs: Respekt for den gamle, forholde oss til skala i bebyggelsen rundt, samspill mellom by og natur

Korte fakta

Prosjekt: Villa Amtmann
Kontor: Bergen
Sted: Bergen
Bruksareal: 52 leiligheter, 10000m2
Tiltakshaver: Barlindhaug Eiendom AS
Tjenester: TAG Arkitekter, TAG Landskap
Status: Forprosjekt
TAGs: Respekt for den gamle, forholde oss til skala i bebyggelsen rundt, samspill mellom by og natur