Illustrasjoner: 3D Estate
Veisletten Allé 13

Med nærhet til både sentrum og natur

Boligene ligger i et sentralt verneverdig småhusområde med særegen identitet langs Nidelva. Utgangspunktet for prosjektet er å være en attraktiv forbindelse mellom byen og elva, og samtidig en overgang mellom det grønne småhuspregede området og det urbane bylivet.

Les mer

Miljø

For å tilpasse prosjektet til småhusmiljøet i Veisletten Allé er bebyggelsen delt opp i tre mindre volum, som i høyde og størrelse trappes ned mot eksisterende boliger. De nye boligene henvender seg mot vest, utsikten mot Nidelva og ettermiddags- og kveldssol som kan nytes fra de store balkongene.

Uterommet mellom bygningene er utformet med hensyn til omgivelsene og det urbane livet ved Nidelva. Byggene har et felles grøntområde med lekeplass mot vest. På siden mot byen oppstår en attraktiv møteplass med felles adkomst til de nye boligene. Prosjektet har en klar overgang mellom privat og offentlig sone som kommer frem igjennom bearbeidingen av landskapsplanen både mot bysiden og Nidelva.

 

Utforming

Detaljering og fargevalg i prosjektet forsterker de romlige kvaliteter både utvendig og innvendig. Leilighetene har spesielt store vindusflater mot vest med utsikt mot Nidelva, og i karnapper mot øst. Karnappene gir større bruksareal og bedre lysforhold, samtidig som det er et arkitektonisk gjenkjennbart element som knytter de tre byggene sammen.

Utvendig er fargevalget på fasader en moderne variant, inspirert av de verneverdige nabohusene. Bygningene kles med murpuss og malt tre kledning i forskjellige bredder. Karakteristisk for området er vinduer som er markert med en kontrastfarge i forhold til fasade. Dette har vi latt oss inspirere av ved valg av kontrastfarger på detaljer rundt vinduer, dører og balkonger, som fungerer som et bindeledd mellom den eksisterende bebyggelsen og de tre nye byggene.

Korte fakta

Prosjekt: Veisletten Allé 13
Kontor: Trondheim
Sted: Lerkendal/Stavne
Bruksareal: 2500 m2
Tiltakshaver: Veisletten Allé AS
Tjenester: TAG Arkitekter, TAG Landskap, Plan/Regulering
Status: Detaljprosjekt
TAGs: Utsikt, Rekreasjon, Mangfold av boliger

Korte fakta

Prosjekt: Veisletten Allé 13
Kontor: Trondheim
Sted: Lerkendal/Stavne
Bruksareal: 2500 m2
Tiltakshaver: Veisletten Allé AS
Tjenester: TAG Arkitekter, TAG Landskap, Plan/Regulering
Status: Detaljprosjekt
TAGs: Utsikt, Rekreasjon, Mangfold av boliger
Bærekraftsmål: Sentrumsnært, Bokvalitet, Arealeffektivt