Vaterland detaljregulering

Vaterland sentrum skal forvandles fra industristed til flerfunksjonell kystby, nær fjorden og grønne lunger.

Detaljreguleringen legger til rette for 48000 m2 BRA, hvorav ca 32 000 m2 planlegges for en variert boligbebyggelse med felles gårdsrom, og hvor alle første etasjer skal inneholde utadrettede funksjoner med alt fra kulturskole, innbyggertorg, kulturscene, til forretninger, bevertning og kontorformål. Det er lagt stor vekt på de offentlige uterommene og parkene, og at stedets identitet og historie skal videreføres og tydeliggjøres i utformingen av området. TAGs’ ene er nedfelt i den estetiske veilederen som følger plansaken. TAG har også utformet miljøprogrammet til denne planen.

For ytterligere informasjon:

https://www.slemmestadbrygge.no/

 

Korte fakta

Prosjekt: Detaljregulering Vaterland
Kontor: Oslo
Sted: Slemmestad i Røyken
Bruksareal: 48 000 m2
Tiltakshaver: Slemmestad Brygge AS
Tjenester: TAG Arkitekter, TAG Landskap
Status: Vedtatt detaljregulering
TAGs: Havneparken, Grønne kvaliteter, Blågrønne oppdagelser, Vaterlandskvartalet

Korte fakta

Prosjekt: Detaljregulering Vaterland
Kontor: Oslo
Sted: Slemmestad i Røyken
Bruksareal: 48 000 m2
Tiltakshaver: Slemmestad Brygge AS
Tjenester: TAG Arkitekter, TAG Landskap
Status: Vedtatt detaljregulering
TAGs: Havneparken, Grønne kvaliteter, Blågrønne oppdagelser, Vaterlandskvartalet