Tastarustå B5

Våre TAGs

Regulering

Regulering

Fem tun ligger i forhold til terreng og i tiknytning til eksisterende strukturer. Veiarealer er minimert og det er lagt vekt på store grønne fellesområder og bilfrie tun.

Tun

Tun

Høy og lav bebyggelse er kombinert for å ta vare på lys og utsikt i leiligheter og felles uteareal. Hvert tun får en dynamikk mellom de ulike veggene og stor variasjon i leilighetstypologi. Felles fargeholdning i de to nederste etasjene binder tunet sammen.

Fjernvirkning

Fjernvirkning

Over tuneveggene er blokkene mørke. Dette binder bebyggelsen i feltet sammen og tillater utvikling og variasjon fra felt til felt.

Korte fakta

Kontor: TAG Arkitekter
Prosjekt: Rekkehus og leiligheter
Sted: Tastarustå, Stavanger
Tiltakshaver: Skanska Bolig
LARK: Norconsult (felt A), TAG Landskap (Felt C og D)
Status: Felt A ferdigstillt. Felt C under bygging. Felt D salg.

Mer om prosjektet

Helhet og samspill

Vi har hatt ansvaret for regulering av prosjekt og detaljprosjekt av hele det 40 dekar store området. Det har gitt gode muligheter til å definere prosjektet på flere ulike måter, og skape en helhet mellom boligene og landskapet. TAG Landskap har stått for utforming av utearealer i felt C og D.

Boligene

Det bygges 2–4 roms leiligheter med balkong. Boareal varierer mellom 55 og 123 m2. Rekkehusene er på 122 m2 og 140 m2. Alle rekkehus har to etasjer og privat uteplass.

Bebyggelse

Bygningene prosjektert med effektiv geometri og enkel utforming. Med tegl, tre og naturfargede aluminium og stål er det lagt vekt på enkelthet og varighet i fasadeutformingen.

Utemiljø

I prosjektet er det lagt vekt på store og grønne felles utearealer. Rekkehus og lavblokker danner lune og solfylte tun. I tillegg til tunene er det lagt ett felles grøntareal på toppen av eiendommen der solforholdene er best. Fellesarealet ligger mot regulert gang- og sykkelsti i Tastarustå, og det opprettes gangforbindelse til offentlige lekeplasser nord og vest for området, samt Tastarustå Skole i syd. Parkering er lagt under bebyggelsen i tunene.

Tastarustå, Stavanger se kart.

Meny