Skjoldneshagen

Som navet tilsier, er det grønne element en viktig del av Skjoldneshagen. Dette gjenspeiler seg i mange fasetter av prosjektet. Et hovedgrep vi har jobbet med er «grønn sammenheng», noe som innebærer at prosjektet skal være en forlengelse av parken. Dette tar form i felleshagen, i plantekasser på balkonger, og på grønne tak. Vår intensjon har vært å utforme arkitektur som harmonerer innad og med eksisterende omgivelser, samtidig som hvert bygg har særpreg og identitet.

Det grønne taket binder prosjektet sammen med park og utearealer, en tydelig ramme gir form og retning til byggene. Det er et arkitektonisk element som gir ly for vind og vær, og trekker en grønn tråd gjennom prosjektet. En begrenset materialpalett med naturlige farger bevarer roen i helhetsbildet av prosjektet. Det er en intensjon at beboere her skal ønske å bli boende lenge, og dette vil vi oppnå gjennom fleksible planløsninger og en god miks av leiligheter i forskjellige størrelser samt townhousene, rekkehus over to plan, som er ideelle for småbarnsfamilier. Alle boligene kommer inn direkte fra felleshagen, knutepunktet i prosjektet.

I utearealet har det vært fokus på å beholde privatlivet i det store fellesskapet. En bevissthet rundt de mer aktive sonene, som gangvegen til bybanen, og overgangen til mer rolige soner, helt inn til de private sonene har vært med å forme uteområdet. Vertikale skjermvegger og pergolaer gir variasjon i de romlige opplevelsene og møtestedene i fellesarealet. Pergolaene blir også fine espalierer for klatreplanter og er slik med på å trekke frem det grønne i Skjoldneshagen.

Våre TAGs

Grønn sammenheng

Grønn sammenheng

Hagen og parken blir en del av bygg og fasader.

Tett, men ikke trangt

Tett, men ikke trangt

Oppretteholde gode bokvaliteter i et tettere bomiljø. Legge til rette for tilfeldige møter, dyrking på private terrassser, opprettholding av privatlivet i det store fellesskapet.

Et sammenhengende tak

Et sammenhengende tak

Taket er elementet som binder prosjektet sammen.

Korte fakta

Kontor: Bergen
Prosjekt: Skjoldneshagen
LARK: TAG Landskap

Medarbeidere på prosjektet:

Meny