Peter Møllers vei 8 -14

Våre TAGs

Bystruktur

Bystruktur

Området er delt opp i to kvartaler på to nivåer som splittes av siktlinje fra Kruttveien. Gangstier forbinder uteområdene med omkringliggende bebyggelse. Adkomst til "fabrikken" fra gaten, bakgårdsbyggene fra parkrommet. Alle leiligheter er henvendt mot stille side.

Fabrikken og bakgården

Fabrikken og bakgården

"Fabrikk"-byggene ligger som en beskyttende skjerm mot de trafikkerte gatene. Formen er inspirert av den klassiske fabrikken med skrå tak og enkel bygningskropp. Bakgårdsbygningene er inspirert av de klassiske byggene i Oslos bygårder.

Bynatur

Bynatur

Offentlig parkareal og privat uteoppholdsareal omslutter bakgårdsbyggene og spres til taket. Uterommene tilfører prosjektet et sanselig, aktivt og sosialt rom - bynatur - som forener byens liv og felleskap med naturens kvaliteter.

Korte fakta

Prosjekt: Peter Møllers vei 8 - 14
Sted: Løren i Oslo
Bruksareal: 38 400 m2
Tiltakshaver: Lørenvangen Utvikling AS (OBOS og Veidekke)
Status: Forprosjekt

Mer om prosjektet

Tomten

Den 17 mål store tomten ligger på Løren i Oslo, i et forhenværende industriområde. Deler av eksisterende bebyggelse har tidligere huset Jordan børste- og malefabrikk. Tomten heller mot sørøst, og har en høydeforskjell på 1-2 etasjer fra øst til vest.

Overordnet grep

Bebyggelsen danner en kvartalsstruktur som deles i to av siktlinjen fra Kruttveien til Dag Hammarskjølds vei. De to kvartalene er delt i 7 blokker med høyder fra 7-9 etasjer på to nivåer på tomten (felt A og felt B).

Identitet og profil

Det store beskyttende volumet som omslutter tomten, fabrikken, holder fast ved stedets historie. Den har et industripreg som tydeliggjøres gjennom form, bruk av tegl og sort stål, samt relieffer i fasaden. De lysere bakgårdsbygningene ligger spredd i parken,og myker opp det klassiske murkvartalet. Parken knytter sammen det offentlige rom, den semi-private hagen, og de private terrassene.

Uterommene

Bygningene ligger som en beskyttende sone rundt det grønne og har nær kontakt med fellesarealene. Landskapet byr på forskjellige soner, fra private balkonger eller hager, til felles utearealer.

Uterommene tilfører prosjektet et sanselig, aktivt og sosialt rom - bynatur - som forener byens liv og felleskap med naturens kvaliteter. Der overflatene er dekket med vegetasjon legges det til rette for biodiversitet, spredningskorridorer, rekreative funksjone og infiltrasjonsområder, som har både biologiske og rekreative verdier.

Meny