Nygårdsparken

Øvre del skal bli en attraksjon og destinasjon for både Bergens innbyggere og besøkende til byen. Den tilrettelegger for lek og aktivitet, samt gode oppholdsplasser for folk i alle aldre. Parken og Langedammen skal rehabiliteres. Vegetasjon skal skjøttes og tynnes og suppleres med flere arter, slik at årstidsvariasjoner og plantene gir de frodige rammene med farger, blomster og rom. En vandring i parken skal gi ulike naturopplevelser, ulike stemninger og ulike aktivitet.

Grønn etat, som er byggherre, ønsker å skape en attraksjon i parken, gjennom å etablere et nytt aktivitetspunkt/knutepunkt i den. Samtidig ønsker vi å reetablere parken til dennes fordums prakt. Oppgraderingen av parkens øvre del er et ledd i programmet for å gjøre parken til allemannseie og få folk flest til igjen å bruke parken. I noen tiår har rusmiljøet i byen vært dominerende i parken. Les mer om prosjektet på Bergen kommunes nettside og Bergens Tidende, samt se innslag fra pressekonferansen på BTTV

Våre TAGs

Pryd

Pryd

Fryd

Fryd

Promenade

Promenade

Korte fakta

Kontor: Bergen
Prosjekt: Nygårdsparken øvre del
Sted: Bergen
Tiltakshaver: Bergen kommune, Grønn etat
LARK: TAG Landskap
Status: Detaljprosjekt

Meny