Nygårdsparken

Øvre del har blitt den nye attraksjonen og destinasjonen for både Bergens innbyggere og besøkende til byen. Den tilrettelegger for lek og aktivitet, samt gode oppholdsplasser for folk i alle aldre. Parken og Langedammen er rehabilitert. Vegetasjonen er skjøttet og tynnet, samt supplert med flere arter. Årstidsvariasjonene og plantene gir frodige rammer med farger, blomster og rom. En vandring i parken skal gi ulike naturopplevelser, ulike stemninger og rom for ulike aktiviteter.

I noen tiår har rusmiljøet i byen vært dominerende i parken. Oppgraderingen av parkens øvre del er et ledd i programmet for å gjøre parken til allemannseie og få folk flest til igjen å bruke parken. Grønn etat, som er byggherre, ønsket å skape en attraksjon, gjennom å etablere et nytt aktivitetspunkt/knutepunkt i parken. Samtidig ønsket vi å reetablere parken til sin fordums prakt.   Prosjektet ble ferdigstilt høsten 2017 og har siden blitt mye brukt av byens beboere.

Artikler fra åpningsfesten her: Folkefest i NygårdsparkenLiv og røre i nyåpnede Nygårdsparken

Les mer om prosjektet i oppstratsfasen på Bergen kommunes nettside og Bergens Tidende, samt se innslag fra pressekonferansen på BTTV.

Våre TAGs

Pryd

Pryd

Fryd

Fryd

Promenade

Promenade

Korte fakta

Kontor: Bergen
Prosjekt: Nygårdsparken øvre del
Sted: Bergen
Tiltakshaver: Bergen kommune, Grønn etat
LARK: TAG Landskap
Status: Åpnet høsten 2017

Meny