Trøbakken – Klæbu kommune

35 nye rekkehus og 46 leiligheter (2 og 3 roms) i nyetablert området

Hele området skal bygges ut med BoKlok leiligheter og rekkehus. Private arealer løses for leiligheter på private balkonger og for rekkehus i privat hage.

Les mer

Uteoppholdsarealene oppfyller krav til universell utforming.  Leilighetene er organisert i tun, noe som gir gode rammer for samlende felles uteareal. Leilighetene er sør- og vest vendt, og fellesarealene er plassert i gunstige solforhold. Det er lagt vekt på tilgjengelighet og ferdsel mellom de ulike tunene.

For ytterligere informasjon:

http://www.boklok.no/Boligsoker/

Korte fakta

Prosjekt: Trøbakken - Klæbu kommune
Kontor: Bergen
Sted: Klæbu, Hallset
Bruksareal: Felt B1.1: 3 456 m2, Felt B1.2: 4 112 m2
Tiltakshaver: Skanska Bolig
Tjenester: TAG Arkitekter, TAG Landskap
Status: Sendt reguleringsforslag, mindre reguleringendring med rammesøknad

Korte fakta

Prosjekt: Trøbakken - Klæbu kommune
Kontor: Bergen
Sted: Klæbu, Hallset
Bruksareal: Felt B1.1: 3 456 m2, Felt B1.2: 4 112 m2
Tiltakshaver: Skanska Bolig
Tjenester: TAG Arkitekter, TAG Landskap
Status: Sendt reguleringsforslag, mindre reguleringendring med rammesøknad