Visualis Images
Toyota Sveberg

Toyota Sveberg

Detaljprosjektering av nytt hovedkontor

Les mer

TAG bisto Veidekke Entreprenør og Rishaug Eiendom med detaljprosjektering og byggeplassoppfølging i forbindelse med et kombinert bygg for kontor, verksted og lager som skal romme det nye hovedkontoret for Toyota Material Handling i Norge. Det var et utfordrende, men viktig ønske fra leietaker å sørge for direkte visuell kontakt mellom verkstedet og kontordelen. Skillet mellom de to arealene oppleves som åpen, til tross for høye lyd- og brannkrav. Hovedkontoret er en del av nye Stav handel- og næringspark i Malvik kommune.

Korte fakta

Prosjekt: Toyota Sveberg
Kontor: TAG Trondheim
Sted: Sveberg/Malvik
Bruksareal: 5900m²
Tiltakshaver: Veidekke Entreprenør AS/ Rishaug Eiendom AS
Tjenester: TAG Arkitekter, TAG Landskap
Status: Ferdigstilt
TAGs: Industri, kontor, verksted, lager

Korte fakta

Prosjekt: Toyota Sveberg
Kontor: TAG Trondheim
Sted: Sveberg/Malvik
Bruksareal: 5900m²
Tiltakshaver: Veidekke Entreprenør AS/ Rishaug Eiendom AS
Tjenester: TAG Arkitekter, TAG Landskap
Status: Ferdigstilt
TAGs: Industri, kontor, verksted, lager
Prosjektmedarbeidere