Inne i gårdsrommet - Visarteam
Tjernvegen

Tjernvegen på Paradis skal bli et boligområde for barnefamilier, hvor disse får være delaktige i å skape sin egen bolig. Prosjektet kommer til å bestå av omtrent bare rekkehus, med tre leiligheter på bakkeplan som eneste unntak. Husene ligger urbant til langs bybanen, men rammer samtidig inn et indre felles uterom med naturlige kvaliteter.

Bebyggelsen i vest ligger på en stram linje og definerer det nye gateløpet sammen med bybanelinjen. Det sikrer lave støynivåer og avgrenser samtidig gårdsrommet som en gode for brukerne av området. Inngangsplanene er tenkt løftet opp fra gaten og nås via trapper langs hele fasadeveggen, et tydelig urbant grep som gir assosiasjoner til townhouse-bebyggelse i storbyer. I øst er volumene brutt opp og lar slik det grønne trenge gjennom, i nord blir man som fotgjenger invitert inn i det lune og grønne gårdsrommet via en sosial møteplass med amfi og innsekthotell. Alle rekkehusene får direkte tilkomst til gårdsrommet, en egen kantsone som gir rom for særpreg, samt en privat takterrasse.

Det er tre ulike hovedtyper av rekkehus i prosjektet; de som ligger langs bybanen, de som ligger på kortsiden av utbyggingen og til slutt de som ligger inn mot eksisterende bebyggelse. Det er likevel tenkt at fasadeuttrykkene innenfor de tre typene skal variere, og slik være med på å bryte ned fasaden og tydeliggjøre de ulike husene. I denne fasen av prosjektet er det eksperimentert med en veksling mellom trefasader og teglfasader innenfor samme typologi. Denne materialpaletten stammer fra analyser av eksisterende typologi i området.

I uteområdet har håndtering av overvann vært i fokus. Det er tenkt at overvann skal håndteres på en bærekraftig måte i det indre tjernet i prosjektet. Samtidig har tjernet en estetisk kvalitet i uteområdet, og gir rom for å sette vannplanter i skråningen rundt vannet. Disse kan både ta opp vann (rengjøre) og på samme tid får beboerne en grønn merverdi.

 

 

Korte fakta

Prosjekt: Tjernvegen
Kontor: Bergen
Sted: Paradis
Bruksareal: 6600kvm
Tiltakshaver: WEBU
Tjenester: Regulering, arkitektur, landskapsarkitektur
Status: Skisseprosjekt til regulering
TAGs: Fellesskap og identitet, bærekraftig overvannshåndtering ("Tjernet"), naturen trenger inn

Korte fakta

Prosjekt: Tjernvegen
Kontor: Bergen
Sted: Paradis
Bruksareal: 6600kvm
Tiltakshaver: WEBU
Tjenester: Regulering, arkitektur, landskapsarkitektur
Status: Skisseprosjekt til regulering
TAGs: Fellesskap og identitet, bærekraftig overvannshåndtering ("Tjernet"), naturen trenger inn