Tiedemannsbyen – Utsiktskvartalet

Et bomiljø for aktive mennesker som tilbyr både urbant liv og landlige kvaliteter.

Inngangsporten til Tiedemannsbyen på Ensjø i Oslo. 251 leiligheter, parkeringskjeller, et mindre næringslokale og barnehage fordelt på 5 bygg.

Tiedemannsbyen felt A er en del av utbyggingen på Ensjø. Planleggingsprogrammet for Ensjø legger opp til at området kan utvikles til en ny bydel i Oslo med opptil 7000 nye boliger. Måler er å skape et funksjonelt byområde med miljøkvaliteter og et godt utbygd service-, nærings- og kulturtilbud.

 

Les mer

Bebyggelsen etablert mot Ensjøveien og Sigurd Hoels vei fremstår som en enkel form rundt gårdsrommet innenfor. Bebyggelsen er delt opp i fem enkeltstående volumer. Dette for å åpne opp og invitere besøkende inn. Arkitekturen har et enkelt formspråk, med fokus på materialitet i fasade og variasjon i plassering av balkonger. Bygningene mot Sigurd Hoels vei har varierende høyde, og på taket er felles og private takterrasser.

Korte fakta

Prosjekt: Tiedemannsbyen Utsiktskvartalet
Kontor: Oslo
Sted: Ensjø, Oslo
Bruksareal: 20 386 m2
Tiltakshaver: Tiedemannsbyen DA
Tjenester: TAG arkitekter, TAG Landskap
Status: Ferdigstilt 2018
TAGs: Den urbane ryggen, Paviljongene i parken - variasjon i fasade, Landskapet - det organiske rommet

Korte fakta

Prosjekt: Tiedemannsbyen Utsiktskvartalet
Kontor: Oslo
Sted: Ensjø, Oslo
Bruksareal: 20 386 m2
Tiltakshaver: Tiedemannsbyen DA
Tjenester: TAG arkitekter, TAG Landskap
Status: Ferdigstilt 2018
TAGs: Den urbane ryggen, Paviljongene i parken - variasjon i fasade, Landskapet - det organiske rommet